×

Chi tiết sản phẩm

CHUU Hidden Talks Sheer Blouse

* Ngay khi vừa được đưa lên, sản phẩm đã có rất nhiều lượt click, rất nhiều sản phẩm được bán ra.

Mẫu áo này sẽ bảo đảm hình ảnh xinh đẹp cho bạn vào ngày xuân ~ Mức giá rất đáng yêu ~

Item mang đến cho các bạn vẻ ngoài hoàn hảo. Đề cử 1000%

Thông tin cơ bản
Giá 310,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
TênSố lượngGiá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích

Xin giới thiệu đến các bạn chiếc áo có độ xuyên thấu cao.
Với thiết kế ren cùng với những đường đối xứng, các bạn có thể mặc nó ở bên trong, phối cùng cùng áo sợi len hay mặc layer cũng rất đẹp đấy, đây chắc chắn là một sản phẩm dễ thương dành cho các bạn.
Một sản phẩm mà các bạn có thể mặc được trong cả bốn mùa.
Sản phẩm có độ co giãn tương đối, nên những bạn mặc size 55 cũng có thể diện thoải mái nhé.
Các bạn hãy tham khảo thêm về bảng kích cỡ size chi tiết của sản phẩm.

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(add_(26)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(add_(25)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(add_(24)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(add_(23)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(add_(22)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(20)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(19)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(18)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(17)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(16)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(15)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(14)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(13)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(12)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(17)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(16)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(13)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(19)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(17)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(18)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(15)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(16)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(14)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(13)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(12)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(24)).jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(22)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(23)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(21)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(20)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(19)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(18)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(17)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(16)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(14)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(15)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(12)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(13)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(2)).jpg

--

Điểm trung bình cho 0 đánh giá
5 Sao (0)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)

Chưa có thông tin nào trong mục này

Chưa có thông tin nào trong mục này



Liên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp