×

CHUU Strawberry Milk Home Grown Pajamas
Strawberry Milk

Sản phẩm có hình thêu chữ Strawberry milk

các bạn chỉ có thế thấy sản phẩm đặc biệt này ở Chuu.

Thông tin cơ bản
Giá 630,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
TênSố lượngGiá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích

Đây là set đồ ngủ bao gồm nhiều sản phẩm. Quần cạp chun và có ống rộng, kết hợp cùng áo với thiết kế khuy bấm đem đến sự tiện lợi thoải mái cho người mặc. Sản phẩm được làm bằng chất liệu cotton và có chiều dài phù hợp để có thể diện cả vào 4 mùa.
Một bên ngực ở phần trên túi có hình thêu Strawberry milk, khiến cho sản phẩm càng đặc biệt hơn.
Xin giới thiệu đến bạn set đồ ngủ Strawberry milk!!

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c03_203_800x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c03_207_940x1018.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c03_208_940x738.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c03_2011_797x1053.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c03_2015_842x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_201_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_203_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_202_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_204_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_205_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_206_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_207_801x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_208_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_209_940x631.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_2010_940x630.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_2011_940x630.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_2012_940x631.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_2013_940x631.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_2014_940x631.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_2015_940x631.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_pajama_d_2016_940x631.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_set_201_777x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_set_203_770x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_set_206_752x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_set_207_938x1117.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_set_209_705x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_set_2010_939x1214.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_set_2013_897x667.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c03_201_700x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/23309_shop1_381368_580x470.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180723/0109_c04_set_2014_757x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180715/8173485/Smilk___Strawberry_house___pajama_(0109_c03_2010).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180715/8173485/Smilk___Strawberry_house___pajama_(0109_c03_2012).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180715/8173485/Smilk___Strawberry_house___pajama_(0109_c03_2013).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180715/8173485/Smilk___Strawberry_house___pajama_(0109_c03_202).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180715/8173485/Smilk___Strawberry_house___pajama_(0109_c03_204).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180715/8173485/Smilk___Strawberry_house___pajama_(0109_c03_206).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180715/8173485/Smilk___Strawberry_house___pajama_(0109_c03_207).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180715/8173485/Smilk___Strawberry_house___pajama_(0109_c03_209).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180715/8173485/Smilk___Strawberry_house___pajama_(0109_c04_set_2011).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180715/8173485/Smilk___Strawberry_house___pajama_(0109_c04_set_2012).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180715/8173485/Smilk___Strawberry_house___pajama_(0109_c04_set_202).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180715/8173485/Smilk___Strawberry_house___pajama_(0109_c04_set_204).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180715/8173485/Smilk___Strawberry_house___pajama_(0109_c04_set_205).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180715/8173485/Smilk___Strawberry_house___pajama_(0109_c04_set_208).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180715/8173485/Smilk___Strawberry_house___pajama_(0109_c04_set_209).jpg

--

Điểm trung bình cho 0 đánh giá
5 Sao (0)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)

Chưa có thông tin nào trong mục này

Chưa có thông tin nào trong mục nàyLiên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp