×

Chi tiết sản phẩm

CHUU Way To Love Knit

* Sản phẩm vừa lãng mạn và vừa đáng yêu

Điểm nhấn là những chiếc khuy áo dễ thương

Dây vai áo thắt nơ cực kỳ xinh xắn.

Thông tin cơ bản
Giá 280,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
TênSố lượngGiá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích

Xin giới thiệu với bạn chiếc áo tube-top được làm bằng len vải sợi Các bạn có thể tùy ý điều chỉnh dây vai áo sao cho phù hợp. Vì được làm bằng chất liệu co giãn linh hoạt nên các bạn sẽ cảm thấy hoàn tòa dễ chịu thoải mái khi mặc. Các khuy đính trên áo chỉ để trang trí, không sử dụng để đóng hoặc cởi. Các bạn có thể mặc kết hợp cùng quần cạp cao sẽ rất xinh đẹp đấy. Theo từng khuôn ngực của người mặc thì độ dài ngắn của áo sẽ khác nhau một chút nhé.

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_01_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_05_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_03_800x760.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_08_669x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_17_940x694.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_13_687x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_21_940x707.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_26_743x863.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_32_736x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_37_940x829.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_42_698x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_47_689x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_51_940x900.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_60_800x1118.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_63_800x225.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_55_940x706.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_71_940x1032.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_66_800x1138.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_79_940x680.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_75_940x1150.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_80_940x699.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_81_940x680.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black1_86_701x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black2_01_826x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black2_05_940x677.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black2_13_940x705.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black2_09_710x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black2_18_703x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black2_24_721x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black2_27_800x217.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black2_30_800x950.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black2_33_696x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black2_39_723x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black2_44_630x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_black2_49_696x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_intro_751x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_khaki_02_800x1162.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_khaki_05_800x227.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_khaki_08_800x1148.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_khaki_14_800x1157.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_khaki_23_940x952.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_khaki_19_940x689.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_khaki_28_800x1163.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_khaki_33_940x712.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_khaki_41_940x1155.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_khaki_37_940x1357.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink_05_800x234.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink_02_800x1187.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink_08_800x1002.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink_13_940x672.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink_17_940x707.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink_22_800x1166.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink_25_800x1156.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink_30_940x819.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink_31_940x675.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink_35_940x675.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink_45_800x1052.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink_40_940x712.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink2_07_940x680.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink2_02_861x1102.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink2_11_940x1400.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink2_16_800x1165.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink2_22_800x1020.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink2_28_800x1095.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink2_33_940x705.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink2_37_940x1376.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink2_41_940x1200.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink2_49_940x678.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink2_45_940x1441.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_top_detail_02_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_pink2_54_800x1164.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_top_detail_08_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_top_detail_05_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_top_detail_11_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_top_detail_14_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_top_detail_20_940x627.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_top_detail_19_940x627.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_top_detail_22_940x627.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_top_detail_23_940x627.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_02_800x1071.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_05_800x1032.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_11_739x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_16_677x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_20_940x705.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_25_727x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_33_940x742.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_28_717x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_37_940x736.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_41_940x676.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_50_800x1071.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_45_940x1033.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_56_697x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_61_940x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_69_800x234.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_72_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_77_940x690.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow2_01_940x462.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow1_86_764x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow2_05_940x683.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow2_03_674x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow2_07_940x736.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow2_12_800x1120.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow2_14_800x1172.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/170719_yellow2_20_940x722.jpg

--

Điểm trung bình cho 0 đánh giá
5 Sao (0)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)

Chưa có thông tin nào trong mục này

Chưa có thông tin nào trong mục nàyLiên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp