×

Chi tiết sản phẩm

-5KG Air Long Jeans Vol.93

Mọi thắc mắc về sản phẩm xin vui lòng liên hệ 0906 869 255

Thông tin cơ bản
Giá 1,120,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

Kích cỡ

------ Chọn kích cỡ ------

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
Tên Số lượng Giá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích


//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/5kg_in_11_2_940x938.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/5kg_in_11_1_523x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/5kg_in_11_3_940x940.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/5kg_in_12_940x933.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/5kg_in_13_940x985.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__3__940x742.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__4__836x1045.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__5__652x650.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__6__940x896.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__7__836x790.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__9__940x713.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__10__720x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__11__720x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__13__709x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__12__772x1023.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__15__940x632.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__17__940x818.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__18__744x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__19__773x1011.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__20__940x928.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__21__764x1023.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a01__22__940x931.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a02__3__735x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a02__2__940x742.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a02__4__737x1000.jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a02__6__485x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a02__7__813x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a02__9__940x713.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a02__11__940x655.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a02__10__758x1020.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a02__12__940x724.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a02__13__777x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a02__14__940x637.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a02__15__834x1074.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a02__19__918x685.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a02__20__808x1042.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a02__21__738x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__2__729x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__4__771x1049.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__5__745x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__6__771x812.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__7__940x637.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__9__771x1042.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__10__940x652.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__12__940x891.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__14__940x938.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__13__691x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__15__771x1026.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__16__693x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__18__771x998.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__17__771x1036.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__19__940x992.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a04__1__940x936.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a03__20__739x1000.jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a04__4__940x1254.jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a04__5__836x1052.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a04__6__940x1087.jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a04__8__771x1035.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a04__9__940x650.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a04__10__727x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a04__12__940x619.jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a04__13__667x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a04__14__725x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a04__15__836x1211.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a06__4__786x1038.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a06__3__852x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a06__5__789x1038.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a06__6__940x944.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a06__7__940x944.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a06__9__765x964.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a06__8__940x944.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a06__10__940x662.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a06__12__699x711.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180524_a06__14__940x954.jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air__17__1000x1516.jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air__18__1000x1496.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air__20__1000x1512.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air__21__1000x1500.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air__19__607x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air__22__1000x1036.jpg


//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air__26__1000x1500.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air__28__1000x1036.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air__27__796x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air__30__1000x996.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air__32__1000x900.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air__35__1000x284.jpg


//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air__37__661x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air_d_01_900x990.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air_d_03_900x990.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air_d_05_900x610.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air_d_07_900x609.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air_d_11_900x609.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air_d_09_900x609.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/ps/20180717/180601_air_d_13_900x609.jpg

5.0

Điểm trung bình cho 2 đánh giá
5 Sao (2)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)
Form quần lên rất đẹp lưng cao qua rốn . Đặc biệt phần lai quần được cắt rách rất lạ phối được nhiều kiểu áo

Người đăng

trang truong

Ngày đăng

08-12-2018
Màu jeans đẹp qua nhiều lần giặt không bị phai màu, độ co giãn thì khỏi phải bàn, mặc rất thoải mái ôm sát tôn dáng nhưng không hề khó chịu,vải mặc bao êm, mình rất hài lòng

Người đăng

Ngô Thảo

Ngày đăng

26-12-2018

Chưa có thông tin nào trong mục này

Sản phẩm liên quanLiên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp