×

Chi tiết sản phẩm

SALE
-5Kg Jeans Vol.14

-5Kg Jeans Vol.14

Đột phá với 2 triệu sản phẩm bán ra

Dù bạn cao hay thấp đều có thể lựa chọn sản phẩm này

6 màu ngọt ngào! Mang lại cảm giác như đồ thiết kế cho chính bạn

Thông tin cơ bản
Giá 160,000₫530,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

Kích cỡ

------ Chọn kích cỡ ------

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
Tên Số lượng Giá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích

Cuối cùng thì dòng sản phẩm Jeans tông màu pastel của CHUU -5kgjeans cũng được sản xuất!
Đây là sản phẩm quần skinny basic có thể mặc bề vững và không chạy theo xu hướng
Không chỉ vượt trội về tính năng động của sản phẩm mà còn bởi sự phong phú bùng nổ với 6 màu sắc.
Quần Skinny khiến khách hàng trông thon thả hơn với đôi chân thẳng tắp từ eo đến cổ chân.
Đây là sản phẩm quần cạp cao nên làm cho chân dài hơn và eo trông đẹp hơn ~

Màu sắc cũng rất đẹp đủ để bạn hài lòng
Hãy lựa chọn chiếc quần với màu sắc cho riêng mình ngay thôi.

Tin tưởng và đồng hành cùng -5kg jeans của Chuu suốt mùa bạn nhé.
Bây giờ thậm chí là màu pastel luôn nữa !

Hãy có lựa chọn thông thái sau khi xem các chi tiết cụ thể của sản phẩm bởi chúng tôi sản xuất đủ size và đa dạng về màu sắc!
Lựa chọn màu sáng hơn với ivory (tím nhạt)

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_01_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_01_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_01_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_01_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_01_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_01_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_01_17.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_01_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_01_23.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_01_25.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_01_27.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_01_29.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_01_31.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_01_33.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_17.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_21.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_23.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_25.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_27.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_29.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0219_tb_02_31.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0222_tb_01_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0222_tb_01_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0222_tb_01_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0222_tb_01_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0222_tb_01_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0222_tb_01_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0222_tb_01_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0222_tb_01_21.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0222_tb_01_23.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0223_tb_01_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0223_tb_01_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0223_tb_01_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0223_tb_01_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0223_tb_01_17.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0223_tb_01_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0223_tb_01_21.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0223_tb_01_23.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0223_tb_01_25.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0223_tb_01_27.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0223_tb_01_31.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0223_tb_01_33.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0223_tb_01_35.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0223_tb_01_37.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0223_tb_01_39.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_jeans.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_jeans_main.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_jeans_main2_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_jeans_main2_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_jeans_s01_01.jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_jeans_s01_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_jeans_s01_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_jeans_s01_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_jeans_s02.jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_17.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_21.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_23.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_25.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_27.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_29.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_tb_01_31.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0419_pants_01_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0419_pants_01_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0419_pants_01_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0419_pants_01_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0419_pants_01_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/15505_shop1_161290.gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/15505_shop1_655967.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_jeans_s01_03.jpg
 //cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280072/0224_jeans_s03.jpg

5.0

Điểm trung bình cho 6 Đánh giá
5 Sao (6)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)

Người đăng

Chou Chou

Ngày đăng

02-11-2018
Rất thích Jeans ở Chuu luôn, form vừa tôn dáng mà độ co giãn thì khỏi phải bàn rồi thoải mái vô cùng.

Người đăng

Ngo Thao

Ngày đăng

02-11-2018
Quần mặc lên ôm khít vào người nhueng không gây cảm giác khó chịu . Giá quá rẻ cho 1 chiếc quần đẹp

Người đăng

trang truong

Ngày đăng

02-11-2018

Người đăng

Mai Trâm

Ngày đăng

03-11-2018

Người đăng

Kim Tuyền

Ngày đăng

10-12-2018
Mình mua quần màu đen của shop rồi mặc rất êm.Nay lại mua thêm màu xanh ngọc đúng là -5 jeans mà, tuy mặc màu sáng nhưng nhìn chân vẫn rất thon mình rất thích

Người đăng

Ngô Thảo

Ngày đăng

26-12-2018

Chưa có thông tin nào trong mục này

Sản phẩm liên quanLiên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp