×

Chi tiết sản phẩm

SALE
-5Kg Jeans Vol.30

-5Kg Jeans Vol.30

Số lượng bán ra đã vượt 2 triệu sản phầm

Đây là chiếc quần short cạp cao với 6 màu sắc ngọt ngào!

Xin chân thành cảm ơn tình yêu bùng nổ tới từ khách hàng ! Từ eo đến mông một đường hoàn hảo!

Thông tin cơ bản
Giá 480,000₫590,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

Kích cỡ

------ Chọn kích cỡ ------

S M

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
Tên Số lượng Giá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích

Chiếc quần -5kgjean cực hot với nhiều rất màu sắc!

Đây là chiếc quần jeans năng động chỉ muốn mặc mỗi ngày trong suốt mùa hè và sẽ khiến bạn hài lòng 100% với cảm giác ôm sát từ eo đến đùi, cùng thiết kế vừa vặn không một chi tiết thừa. Phần gấp gấu quần mang cảm giác gọn gàng và là điểm nhấn không gây nhàm chán~

Màu sắc thì đa dạng từ tone màu pastel đến màu cơ bản, độ dài quần khiến cho chân của bạn thêm dài hơn.

-5kgjeans lúc nào cũng nhận được tình yêu từ các khách hàng Hãy cùng chào đón mùa hè hơn cùng CHUU nhé!

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(38).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(37).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(36).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(35).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(34).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(33).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(32).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(29).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(31).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(30).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(27).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(26).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(23).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(24).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(21).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(22).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(20).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(19).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(16).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(18).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(14).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(15).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(9).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180502_30_(2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180402_add_(2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180402_add_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180402_add_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/180402_add_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/16082_shop1_901570.gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/16082_shop1_726218.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_02_23.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/16082_shop1_327933.gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_02_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_02_21.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_02_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_02_17.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_02_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_02_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_02_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_01_37.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_02_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_02_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_02_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_01_35.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_01_25.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_01_27.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_01_23.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_01_21.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_01_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_01_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_01_17.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0511_tb_01_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_37.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_35.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_33.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_27.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_31.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_29.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_25.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_23.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_21.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_19.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_17.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_tb_01_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_s03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_s01_15.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_s02.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_s01_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_s01_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_s01_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_s01_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_s01_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_s01_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_main.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_s01_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_01_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_01_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_01_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_01_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_01_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/0509_shorts_01_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/8cfb9c8f8c040bef_41_bottom.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_notice.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_13.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_12.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_11_3.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_11_1.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_11_2.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_11.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_10.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_09.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_08.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_07.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_06.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_03.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_05.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_04.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_02.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/5kg_in_01.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(22).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(21).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(20).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(19).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(18).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(17).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(16).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(14).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(15).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(9).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(8).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(7).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(6).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(5).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180720/8280342/ch180324_14_(1).jpg

 

5.0

Điểm trung bình cho 5 Đánh giá
5 Sao (5)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)

Người đăng

Kim Tuyền

Ngày đăng

10-12-2018
Quần có nhiều màu rất đẹp chất vải co giãn tốt mặc lên form đẹp lắm

Người đăng

trang truong

Ngày đăng

14-12-2018
Phương Cúc Chất thun co giãn tốt gê, trông rất thoải mái và năng động, lái dễ phối đồ. bữa Chuu giảm trên lazada nên mua 2 màu là đen và beige về mặc để thay đổi. Khi nào có tiền lại mua tiếp màu hồng với xanh nè

Người đăng

Phương Cúc

Ngày đăng

26-12-2018
form quần rất đẹp ôm từ hông cho tới đùi độ co giãn của vải rất tốt không hề có cảm giác khó chịu. Thường mình mặc size l nhưng mẫu quần này mình mặc size m là vừa rồi. Rất ưng ý

Người đăng

Ngô Thảo

Ngày đăng

26-12-2018
Mình tâm đắc nhất là màu sắc của quần, màu nào mình cũng thích, đặc biệt là màu beige,màu lạ, form quần đơn giản nhưng nhìn sang. Mặc chung với áo nào cũng dễ phối nên mình sẽ cố gắng mua thêm vài màu nữa mặc cho sướng haha

Người đăng

Đinh Thị Kim Tuyền

Ngày đăng

28-12-2018

Chưa có thông tin nào trong mục này

Sản phẩm liên quanLiên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp