×

Chi tiết sản phẩm

-5Kg Jeans Vol.81

Thông tin cơ bản
Giá 1,120,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

Kích cỡ

------ Chọn kích cỡ ------

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
Tên Số lượng Giá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích
verify_top.jpg
 
 
5kg_in_01.jpg
 
5kg_in_02.jpg
 
5kg_in_03.jpg
 
5kg_in_04.jpg
 
5kg_in_05.jpg
 
5kg_in_06.jpg
 
5kg_in_07.jpg
 
5kg_in_08.jpg
 
5kg_in_09.jpg
 
5kg_in_10.jpg
 
5kg_in_11.jpg
 
5kg_in_11_1.jpg
 
5kg_in_11_2.jpg
 
5kg_in_11_3.jpg
 
5kg_in_12.jpg
 
5kg_in_13.jpg
 
5kg_in_8101%20(1).jpg
 
5kg_in_8101%20(2).jpg
 
5kg_in_8101%20(3).jpg
 
5kg_in_8101%20(4).jpg
 
5kg_in_8101%20(5).jpg
 
5kg_in_8101%20(6).jpg
 
5kg_in_8101%20(7).jpg
 
 
180306_5kg_09.jpg
 
180228_77_10.jpg
 
180228_77_11.jpg
 
180228_77_12.jpg
 
180228_77_13.jpg
 
5kg_in_8102%20(1).jpg
 
5kg_in_8102%20(2).jpg
 
5kg_in_8102%20(3).jpg
 
5kg_in_8102%20(4).jpg
 
5kg_in_8102%20(5).jpg
 
5kg_in_8102%20(6).jpg
 
5kg_in_8102%20(7).gif
 
5kg_in_8102%20(8).jpg
 
5kg_in_8102%20(9).gif
 
5kg_in_8102%20(10).jpg
 
5kg_in_8102%20(11).gif
 
5kg_in_8102%20(12).jpg
 
5kg_in_8102%20(13).jpg
 
5kg_in_8102%20(14).jpg
 
5kg_in_8102%20(15).jpg
 
5kg_in_8103%20(1).jpg
 
5kg_in_8103%20(2).jpg
 
5kg_in_8103%20(3).jpg
 
5kg_in_8103%20(4).jpg
 
5kg_in_8103%20(5).jpg
 
0309_b01%20(1).jpg
 
0309_b01%20(2).jpg
 
0309_b01%20(3).jpg
 
0309_b01%20(4).jpg
 
0309_b01%20(5).jpg
 
0309_b01%20(6).jpg
 
0309_b01%20(7).jpg
 
0309_b01%20(8).jpg
 
0309_b01%20(9).jpg
 
0309_b01%20(10).jpg
 
0309_b01%20(11).jpg
 
0309_b01%20(12).jpg
 
0309_b01%20(13).jpg
 
0309_b01%20(14).jpg
 
0309_b01%20(15).jpg
 
0309_b01%20(16).jpg
 
0309_b04_01.jpg
 
0309_b04_03.jpg
 
0309_b04_05.jpg
 
0309_b04_07.jpg
 
0309_b04_09.jpg
 
0309_b04_11.jpg
 
0309_b04_13.jpg
 
0309_b04_15.jpg
 
0309_b04_17.jpg
 
0309_b04_19.jpg
 
0309_b04_21.jpg
 
0309_b04_23.jpg
 
0309_b04_out_01.jpg
 
0309_b04_out_03.jpg
 
0309_b04_out_05.jpg
 
0309_b04_out_07.jpg
 
0309_b04_out_09.jpg
 
0309_b04_out_11.jpg
 
0309_b04_out_13.jpg
 
0309_b04_out_15.jpg
 
0309_b04_out_17.jpg
 
0309_b03_01.jpg
 
0309_b03_03.jpg
 
0309_b03_05.jpg
 
0309_b03_07.jpg
 
0309_b03_09.jpg
 
0309_b03_11.jpg
 
0309_b03_13.jpg
 
0309_b03_15.jpg
 
0309_b03_17.jpg
 
0309_b03_19.jpg
 
0309_b03_21.jpg
 
0309_b03_23.jpg
 
0309_b02_pt%20(1).jpg
 
0309_b02_pt%20(2).jpg
 
0309_b02_pt%20(3).jpg
 
0309_b02_pt%20(4).jpg
 
0309_b02_pt%20(5).jpg
 
0309_b02_pt%20(6).jpg
 
0309_b02_pt%20(7).jpg
 
0309_b02_pt%20(8).jpg
 
0309_b02_pt%20(9).jpg
 
0309_b02_tee%20(1).jpg
 
0309_b02_tee%20(2).jpg
 
0309_b02_tee%20(3).jpg
 
0309_b02_tee%20(4).jpg
 
0309_b02_tee%20(5).jpg
 
0309_b02_tee%20(6).jpg
 
0309_b02_tee%20(7).jpg
 
0309_b02_tee%20(8).jpg
 
0309_b02_tee%20(9).jpg
 
0309_b02_tee%20(10).jpg
 
0309_b03_d_pt_01.jpg
 
0309_b03_d_pt_03.jpg
 
0309_b03_d_pt_11.jpg
 
0309_b03_d_pt_13.jpg
 
0309_b03_d_pt_15.jpg
 
0309_b03_d_pt_17.jpg
 
0309_b03_d_pt_19.jpg
 
0309_b03_d_pt_21.jpg
 
0309_b03_d_pt_23.jpg
 
0309_b03_d_pt_25.jpg
 
 
PRODUCT INFO
 
날씬해지는 가장 쉬운 방법!
바로바로 마이너스진 입~기~!

오묘한 블루 컬러에 잘빠진 워싱으로 날씬해 보이게~
자연스러운 밑단 커팅!
신축성이 좋아 착용감은 또 얼마나 좋게요?
자세히 볼수록 탐나는 바지!

무릎은 강렬하게 찢어
기본티랑만 매치하셔도 충분히 멋스러울 거랍니다 *_*
한 번 빠지면 헤어나올 수 없는 게 바로 찢청이지요!!!

하단의 사이즈표 참고하시어 굿 초이스 하세요~♡


EDITOR. SNG
 

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336594/CHUU__5Kg_Jeans_Vol_81_(zalo_screenshot_2_8_2018_1856169).png
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336594/CHUU__5Kg_Jeans_Vol_81_(zalo_screenshot_2_8_2018_19621).png
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336594/CHUU__5Kg_Jeans_Vol_81_(zalo_screenshot_2_8_2018_196385).png
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336594/CHUU__5Kg_Jeans_Vol_81_(zalo_screenshot_2_8_2018_196989).png
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336594/CHUU__5Kg_Jeans_Vol_81_(zalo_screenshot_2_8_2018_197495).png
 

 

5.0

Điểm trung bình cho 1 đánh giá
5 Sao (1)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)
Quần lên form đẹp vải cực kì tốt giặt njieefu lần vẫn k bị mất form

Người đăng

trang truong

Ngày đăng

14-12-2018

Chưa có thông tin nào trong mục này

Sản phẩm liên quanLiên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp