×

Chi tiết sản phẩm

CHUU Cant Decide Denim Shorts

Phản ứng bùng nổ

Bạn vẫn chưa mua sao?? Hurry up!!

Thiết kế quần váy 2 trong 1 cho bạn thoải mái cho vận động!!

Quần váy cạp cao làm cho chân bạn trông càng mảnh mai hơn, đây là một sản phẩm bán rất chạy!!

Thông tin cơ bản
Giá 460,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

Kích cỡ

------ Chọn kích cỡ ------

S M

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
Tên Số lượng Giá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích

Nhìn rất giống 1 chiếc váy, nhưng thực chất lại là quần (lêu lêu), thật rắc rối phải không nào?

Một sản phẩm đốn tim người mặc với mẫu quần kết hợp váy

Bạn nghĩ rằng sản phẩm này sẽ thật bất tiện bởi vì nó ngắn như vậy?!

Thực tế thì không phải lo ngại điều đó vì nó là một chiếc quần :D

Trắng, đen, xanh nhạt, xanh đậm!

Chuu đã chuẩn bị bốn màu sắc cho bạn.

Đốn tim lần hai vì giữa cotton và denim, bạn có thể chọn một phong cách phù hợp với mình #

Có hai kích cỡ S và M phù hợp với vóc dáng của bạn.

Người mẫu Chae-eun mặc size S, nhưng vì phần thắt lưng hơi rộng một chút nên khi mặc đã cố định bằng một chiếc kẹp quần áo.

Vui lòng tham khảo kích cỡ chi tiết khi mua.

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_03).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_06).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_09).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_15).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_19).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_22).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_24).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_27).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_31).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_34).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_36).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_38).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_41).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_45).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_48).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_51).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804__03).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804__06).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804__08).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804__10).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804__13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804__16).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804__20).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804__23).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804__25).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804__28).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804__32).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_d5_01).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_d5_02).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_d5_03).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_d5_04).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_d5_05).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_d5_06).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_d5_07).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_d5_08).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804_d5_09).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804sk_01).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804sk_02).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071804sk_03).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071910(sel)_01).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071910(sel)_02).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071910(sel)_03).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071910(sel)_04).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071910(sel)_05).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071910(sel)_06).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(071910(sel)_07).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_01).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_03).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_05).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_07).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_09).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_15).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_17).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_19).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_22).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_25).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_27).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_29).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_31).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_33).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_35).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_37).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_39).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_41).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(0720_grey_43).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(16360_shop2_615617).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(16802_shop2_769238).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_02).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_08).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_17).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_22).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_27).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_30).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_35).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_39).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_43).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_47).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_52).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_55).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_61).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_66).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee1_71).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee2_01).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee2_02).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee2_06).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee2_11).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee2_12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee2_16).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee2_20).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(170801_tee2_25).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(17118_shop2_750416).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(17415_shop1_353304).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(17586_shop1_576473).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(18827_shop1_649324).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(19284_shop1_561996).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(20936_shop1_453315).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(20936_shop2_239475).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(20936_shop2_584482).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(20940_shop1_753632).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(20941_shop2_173929).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(20972_shop2_503972).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(20973_shop1_997969).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(21061_shop1_566352).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(22048_shop1_224735).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(22639_shop1_944223).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(24169_shop1_705523).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(24192_shop1_832916).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(24355_shop1_297313).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(24548_shop1_798055).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(24630_shop1_249094).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(24921_shop1_15301941473981).gif
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180725/8336658/_CHU__Can_t_Decide_Denim_Shorts_(25231_shop1_15308708766217).gif

 

--

Điểm trung bình cho 0 đánh giá
5 Sao (0)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)

Chưa có thông tin nào trong mục nàyLiên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp