×

Chi tiết sản phẩm

CHUU Hidden Talks Sheer Blouse

* Ngay khi vừa được đưa lên, sản phẩm đã có rất nhiều lượt click, rất nhiều sản phẩm được bán ra.

Mẫu áo này sẽ bảo đảm hình ảnh xinh đẹp cho bạn vào ngày xuân ~ Mức giá rất đáng yêu ~

Item mang đến cho các bạn vẻ ngoài hoàn hảo. Đề cử 1000%

Thông tin cơ bản
Giá 310,000₫
Số lượng 수량증가 수량감소
Tùy chọn sản phẩm
Màu sắc

------ Chọn màu sắc ------

information Chọn số lượng.

Danh sách sản phẩm
Tên Số lượng Giá
Because Of You Frill Robe up down 34 ( )
Yêu thích

Xin giới thiệu đến các bạn chiếc áo có độ xuyên thấu cao.
Với thiết kế ren cùng với những đường đối xứng, các bạn có thể mặc nó ở bên trong, phối cùng cùng áo sợi len hay mặc layer cũng rất đẹp đấy, đây chắc chắn là một sản phẩm dễ thương dành cho các bạn.
Một sản phẩm mà các bạn có thể mặc được trong cả bốn mùa.
 Sản phẩm có độ co giãn tương đối, nên những bạn mặc size 55 cũng có thể diện thoải mái nhé.
Các bạn hãy tham khảo thêm về bảng kích cỡ size chi tiết của sản phẩm.

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(add_(26)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(add_(25)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(add_(24)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(add_(23)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(add_(22)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(20)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(19)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(18)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(17)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(16)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(15)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(14)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(13)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(12)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180118_b04_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_d_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(17)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(16)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(13)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(180102_b09_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(19)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(17)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(18)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(15)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(16)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(14)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(13)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(12)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0208_d04_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(24)).jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(22)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(23)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(21)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(20)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(19)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(18)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(17)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(16)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(14)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(15)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(12)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(13)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(11)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(10)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(2)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(9)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0118_b03_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(8)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(6)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(7)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(5)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(3)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(4)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(1)).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/29770/psCT/20180726/8365942/Never_Been_Told_Story_(0102_b08_(2)).jpg

--

Điểm trung bình cho 0 đánh giá
5 Sao (0)
4 Sao (0)
3 Sao (0)
2 Sao (0)
1 Sao (0)

Chưa có thông tin nào trong mục này

Sản phẩm liên quanLiên hệ với chúng tôi

top Trợ giúp